هاست ویندوز ایران

هاست ویندوز

ویندوز 500 مگابایتی

5۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل websitepanel
پشتیبانی از SQLServer,ASP.NET,ASP.NET(MVC)
امکان اتصال بی نهایت دامین
هارد SSD سرعت بالا
محل قرارگیری سرور (ایران)
سالانه 58,000 تومان

هاست تست
هاست 100MB

۱۰۰ مگابایت فضای ذخیره سازی
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل websitepanel
پشتیبانی از SQLServer,ASP.NET,ASP.NET(MVC)
امکان اتصال بی نهایت دامین
هارد SSD سرعت بالا
محل قرارگیری سرور (ایران)
سالانه 29,000 تومان

هاست 1GB

1024 مگابایت فضای ذخیره سازی
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل websitepanel
پشتیبانی از SQLServer,ASP.NET,ASP.NET(MVC)
امکان اتصال بی نهایت دامین
هارد SSD سرعت بالا
محل قرارگیری سرور (ایران)
سالانه 98,000 تومان